Udviklingsprojekt indenfor de nyeste trådløse teknologier

Develco er gået sammen med Frederiksberg Forsyning, SEAS-NVE, Hune Power Systems, DELTA og Ingeniørhøjskolen Århus Universitet om et udviklingsprojekt indenfor langtrækkende trådløs kommunikation til forsyningssektoren.

Projektet er døbt: EnergyBig – BigData fra fjernaflæsning af målere og signalgivere i energi forsyningsnettet
Projektet skal undersøge muligheden for at anvende den nyeste viden inden for langtrækkende trådløse teknologier til at fjernaflæse varme-, el- og vandmålere. Samtidig ønsker man at belyse, hvorvidt det er muligt at facilitere kommunikationen med forskellige signalgivere i samme geografiske område.