Antenne Design

I udviklingen af teknologiske produkter med trådløs kommunikation til datatransmission udgør antennen en meget vigtig komponent, da den har afgørende indflydelse på kvaliteten og den oplevede funktionalitet af det færdige produkt. Derfor tager Develco højde for vigtigheden af at designe radioantenner tilpasset mekanikken og produktdesignet for at opnå størst mulige effektivitet.

Develco anvender måleudstyr til at kontrollere radioantennens tilpasning for at sikre den bedst mulige effektivitet. I særlige tilfælde foretager Develco en udstrålingsmåling i 3 meterrummet hos Force Technology. Udstrålingsmålingen viser eventuelle blinde spots og fordelingen af de elektriske og magnetiske felter omkring antennen. Desuden sikrer udstrålingsmålingen, at antennen ikke udstråler mere end tilladt.

Develco 3D udstrålingsmåling antenne design
Develco Antenne Design
På billederne kan du se to eksempler på 3D udstrålingsmåling med tilpasning af antenne designs