PRODUKTIONSSTYRING

I forlængelse af produktudviklingen kan Develco også forestå produktionsstyring. Det vil sige produktionsindkøring, levering af færdige produkter og opgradering af produkter.

Baseret på dyb procesviden om elektronikproduktion kan vi effektivt varetage New Products Introduction (NPI). Vi arbejder systematisk efter principperne i Design For Manufacturing.

Som en afsluttende del af produktudviklingen fremstilles som oftest en prototype på Develcos eget værksted. Develco varetager derefter gerne den efterfølgende håndtering af produktindkøring, løbende produktion og produktvedligehold hos den valgte EMS (Electronic Manufacturing Service).