Thread – et smart valg af fremtidig trådløs Mesh teknologi til IoT løsninger

Som uafhængig Teknologi Udviklingspartner følger Develco konstant udviklingen inden for teknologi, digitalisering og Internet of Things IoT. Behovet for datatransmission varierer fra business case til business case med forskelle i datamængde, rækkevidde, miljø, brugsmønster, sikkerhed, netværk og andre vigtige faktorer. Fælles for al datatransmission er anvendelse af en kablet eller trådløs kommunikationsteknologi. Develco er eksperter i trådløs kommunikation med mange års erfaring med velkendte kommunikationsprotokoller som f.eks. Wi-Fi, Wireless M-Bus, Bluetooth BLE, Z-Wave, SigFox, ZigBee, NB-IoT, LoRaWAN og NFC.

Unikke IPv6 adresser og øget Cybersecurity

I det smarte hjem har forbrugerne IoT devices til at styre indeklima, lys, sikkerhed, underholdning m.m., mens virksomheder og offentlige bygninger kan forbedre effektivitet, funktionalitet, automatisering m.m. med andre IoT løsninger. Præcis til IoT løsninger med behov for kommunikation med mange IoT devices ser Develco Thread teknologien som en velegnet kommunikationsprotokol, da Thread er en Mesh-teknologi bygget til Internet of Things IoT, hvor hver IoT device får tildelt en unik adresserbar IPv6 adresse. For at imødekomme det øgede behov for Cybersecurity og sikring af IoT devices er protokollen Thread også et godt valg, da den har et højt sikkerhedsniveau og krypterer data, så brugere af IoT devices kan undgå hacking af deres data. Nogle IoT løsninger har behov for flere protokoller i samme radiokommunikation. Til disse IoT løsninger kan Thread anvendes som den ene parallelle kommunikationsprotokol sammen med fx WiFi, Bluetooth eller ZigBee.

Fordele ved Thread teknologien

Ud over de unikke IPv6 adresser og den øgede Cybersecurity ser Develco en række fordele ved at anvende den trådløse Thread protokol til IoT løsninger:

  • IoT devices med Thread anvender Mesh teknologi, der giver et mere robust netværk med længere rækkevidde og mulighed for pålidelig kommunikation mellem IoT devices og Cloud’en.
  • Thread teknologien er designet til at anvende en gateway, også kaldt Border Router, der har til formål at flytte data fra IoT devices til Cloud’en. Da Thread er IPv6 baseret, ligger applikationslogikken i IoT devices, og forskellige Thread produkter kan derfor anvende samme gateway.
  • Forsinkelse i datatransmission med Thread teknologien er lav, og de opsamlede værdifulde data sendes hurtigt videre til Cloud’en til dataanalyse.
  • Thread er designet med brugervenlighed for øje, og nye IoT devices kan nemt tilsluttes et eksisterende Thread netværk ved f.eks. at scanne en QR-kode med smartphones, tablets og andre digitale enheder.
  • Batteriforbruget er lavt, så IoT devices med Thread har en længere produktlevetid.

Med de ovennævnte fordele ser Develco nye muligheder med den trådløse Thread teknologi til løsninger med Internet of Things IoT til virksomheder og Smart Home”, udtaler CEO/CSO Jakob Bjerre.

Develco Thread Teknologien