Sensorteknologier

Fundamentet i IoT løsninger er opsamling af data og dermed også ofte behovet for sensorer til registrering af fysiske fænomener og konvertering til data.

I kommunikationsplatformen “Roger” har Develco indbygget sensorer til måling af temperatur, magnetfelt, lufttryk, gyro og acceleration.