Proof of Concept

Måske har din virksomhed en spændende idé til et helt nyt produkt, men er i tvivl om den tekniske funktionalitet i produktet. Som en del af Develcos projektmodel tilbyder vi i konceptfasen at udarbejde et Proof of Concept baseret på vores udviklingskompetencer inden for hardware, embedded software og firmware, mekanik, Design for Manufacturing samt dokumentation, test og godkendelser.

Med et Proof of Concept kan din virksomhed så tidligt som muligt få afdækket alle risici i et udviklingsprojekt og få afklaret, om jeres ønsker til fx funktionalitet kan implementeres. Derfor er det en god idé at gennemføre et Proof of Concept inden selve udviklingen af nye tekniske produkter, så vi bruger tid og kompetencer optimalt i selve udviklingsfasen.

Develco Proof of Concept POC
Develco Proof of Concept