PRODUKTIONSSTYRING

Som en naturlig fortsættelse af et afsluttet udviklingsprojekt omfatter Develcos full-service koncept hele processen fra din produktidé til færdig udviklet produkt og videre til produktion og produktionsstyring af dit produkt. Vi tager ansvar for produktionsindkøring, produktionsstyring og levering af færdige produkter.

Develco har stærke kompetencer inden for software, hardware og mekanik samt en dyb procesviden om elektronikproduktion. Vi varetager effektivt New Product Introduction (NPI) og indkører færdige produkter i produktion. Vi leverer dine produkter i henhold til aftalte planer og betingelser, så din virksomhed kan introducere nye produkter til tiden på markedet, hvor konkurrencen er hård og time to market har afgørende betydning.

Hvis din virksomhed ikke har procesviden om elektronikproduktion, kan du trygt overlade produktionsstyringen til Develco. Vi er ansvarlige for produktionsstyring i hele produktlivscyklussen og følger produktet fra vugge til grav, så du kan koncentrere dig om din kerneforretning.

Develco har samarbejdet med BEUMER Group i mere end 25 år og senest opdateret den elektroniske styringsenhed, så den passer til alle BEUMER Groups sorteringsanlæg. Develco er ansvarlig for produktion af elektronik komponenter til BEUMER Group og bidrager til at forlænge produktlevetiden for sorteringsanlæggene.

Develco Produktionsstyring