Praktikpladser hos Develco

Gennem mange år har Develco haft gode erfaringer med praktikanter til ingeniør- eller marketingopgaver. I løbet af studierne eller efter afsluttet uddannelse har mange unge haft en praktikplads hos Develco. Ledelsen hos Develco har en klar holdning til at have praktikanter: ”Vi er meget positive og tager gerne praktikanter ind i den udstrækning, vi har kapacitet til det. Develco er en mindre virksomhed og vil gerne leve op til de politiske målsætninger på området for praktikanter. For Develco har det været en fordel, og praktikanten har samtidig mulighed for at udvikle sine kompetencer. Det kræver, at vi stiller de nødvendige ressourcer til rådighed. Praktikanterne har bidraget til Develco med deres faglighed og måske et nyt og forfriskende syn på tingene. Alt i alt opfatter vi det som en ”win-win-win” situation for praktikanten, for Develco og for samfundet”.

Nogle praktikanter er vendt tilbage år efter, og enkelte er gået direkte fra praktik til fast ansættelse.

En praktikant fortæller

Torben Rosenkrants Grann er uddannet elektronikingeniør fra Ingeniørhøjskolen i Aarhus og har haft virksomhedspraktik hos Develco. Umiddelbart efter praktikken fik han fast ansættelse hos Develco. “Develco har virkelig spurgt ind til, om jeg har oplevet negative aspekter ved at være praktikant i virksomheden, men jeg kan faktisk ikke komme i tanker om noget. Jeg fik en god introduktion, både opgavemæssigt og socialt, og jeg kom hurtigt til at arbejde med fagligt relevante opgaver. Kollegerne har været imødekommende og hjælpsomme. Efter kort tid kom jeg med i et projekt, hvor jeg skulle arbejde med embedded software og programmering i C, hvilket er en kompetence, jeg meget gerne vil anvende og udvikle,” fortæller Torben og fortsætter: ”Et forhold, der eventuelt kan være lidt negativt i relation til en praktikplads, er de krav, der stilles fra beskæftigelsessystemets side om aktiv jobsøgning sideløbende med praktikken. Personligt har jeg dog oplevet en meget støttende og fleksibel holdning fra Jobcentret”.

Som et lille kuriosum kan fortælles, at personaleforeningens ølklub har været et ekstra plus ved Develco set med Torbens øjne. Ølbrygning er nemlig en af hans store fritidsinteresser.