FREDERIKSBERG – SMART CITY

Frederiksberg Forsyning er igang med et storstilet projekt om digitalisering på vand- og varmeforsyningsområdet i kommunen. Alt dette er et element i målsætningen om at være en Smart City.

Men hvad er en Smart City egentligt? Og hvordan har Develco været med til at gøre Frederiksberg Kommune til Smart City. Det kan du blive klogere på her.

SMART CITY

En by bliver til en ‘Smart City’, når den implementerer digitale løsninger, der indsamler data, såkaldte big data, omkring byens borgere, deres forbrug og adfærd. Disse data er i sig selv nyttesløse, og gør ikke byen ‘smartere’. Det handler om den rette udnyttelse og organisering af de indsamlede data. Det kan være med henblik på at optimere processer inden for blandt andet sikkerhed, overvågning, energiforbrug, bæredygtighed, tilgængelighed og trafik.

Udfordringen 

Frederiksbergs Forsyning, ejet af kommunen, leverer gas, vand, fjernkøling og fjernvarme til Frederiksberg. Derudover står selskabet for bortledning af regn- og spildevand. Historisk set har Frederiksberg altid været i front, hvad angår innovative initiativer, der kan forbedre kommunens drift og serviceniveau – ikke mindst på forsyningsområdet.

  • Danmarks første forbrændingsanstalt (fjernvarmeværk) blev etableret i Frederiksberg i 1903.
  • I 2014 blev Frederiksberg forsyning et af de første forsyningsselskaber, der kunne tilbyde fjernkøling.

Frederiksberg beskriver selv kommunen således:

Smart City er højt på dagsordenen i mange af verdens byer, også her på Frederiksberg. Det er der sådan set ikke så meget nyt i. Frederiksberg har nemlig altid ledt efter de smarte løsninger; det er en del af selve vores DNA.

Vi er en kommune med sans for effektivitet og kvalitet. Vi bruger pengene dér, hvor vi får allermest kvalitet for dem. Den holdning har skabt det Frederiksberg, vi nyder i dag. En effektiv, moderne by med et højt serviceniveau og masser af oplevelser. En by, hvor vi arbejder sammen om at udvikle byen og gøre den endnu bedre. (jf. Strategi 2015, Smart City Frederiksberg)

Det ville kommunen gerne fortsætte med. For at gå skridtet videre krævede det udnyttelse af ny teknologi. En teknologi der kunne sikre dataopsamling af borgerens forbrug og derved skabe bedre og bæredygtige løsninger for kommunes forsyning.

Det er her Develco trådte ind i billedet som samarbejdspartner og var med til at sikre en konkret implementering af et Smart City-netværk. Develco har bragt Frederiksberg Kommune et afgørende skridt tættere på at få byens Smart City-ambitioner opfyldt.

Direktør Søren Krøigaard udtaler:

”Filosofien i Frederiksberg Forsyning er ikke – og har aldrig været – at ligge i læ og følge strømmen. Vi går gerne forrest, når det når det handler om at skabe et bedre Frederiksberg for vores kunder, og det vil Smart City-netværket bidrage til. Det bliver fundamentet for en lang række digitale løsninger inden for blandt andet energiforsyning og klimatilpasning. Det vil betyde øget effektivitet og et langt mere detaljeret grundlag for investeringer i forbindelse med vores anlægs- og renoveringsprojekter, såvel som bedre services til vores kunder”.


Develcos løsning 

Faktuelt indebærer projektet, at der etableres et trådløst netværk i den nuværende infrastruktur til opsamling af data fra forbrugernes varme- og vandmålere. Accesspunkter ophænges i gadebelysningen til dækning af opsamlingspunkter for forbrugsdata. Med etableringen får Frederiksberg Forsyning adgang til realtime data, der muliggør en bedre og mere præcis regulering af fjernvarme og vandforsyning og dermed mere optimal drift. Afledt heraf kan der opnås besparelser i løbende driftsudgifter, og data kan anvendes til at sikre de mest hensigtsmæssige anlægsinvesteringer.

I et større perspektiv vil realiseringen af Smart City-projektet også skabe mulighed for at indsamle data fra eksempelvis regnvandsbrønde og muliggøre driftsoptimering på disse områder. Frederiksberg Forsyning har også ambitioner om at måle på de enkelte forbrugeres fremløbs- og returtemperaturer, så de kan vejlede forbrugerne i en mere optimal drift af deres systemer.

Develco som samarbejdspartner

Frederiksberg Forsyning blev opmærksom på, at Develco kunne være den rette samarbejdspartner på grund af virksomhedens omfattende viden om og erfaring med trådløse teknologier. På Develcos CV er en lang række IoT-løsninger.

Develco har været en meget kvalificeret sparringpartner i forbindelse med valg af trådløs teknologi, hvilket er en vanskelig kontekstafhængig beslutning. Så vi har fået udviklet en løsning, der matcher vores behov,” fortæller Projektleder, Digitalisering, Peter Daugbjerg Sørensen fra Frederiksberg Forsyning.

Konkret har Develco i projektet bidraget med den nødvendige softwaretilpasning af en fleksibel gateway, der lever op til Frederiksberg Forsynings krav til funktionalitet og design samt ønske om at bevare kontrollen over den anvendte software. Develco har endvidere udviklet et kabinet til udendørs anvendelse samt udstyret kabinettet med en anordning, der detekterer anbrud. Develco har også fået ansvar for produktion og logistik.