ADURO SMART RESPONSE

En intelligent løsning til brændeovne

Aduro A/S er en meget succesrig dansk producent af brændeovne. Alle Aduro brændeovne er svanemærket og udstyret med en enhed, der automatisk regulerer den primære lufttilførsel, hvilket – alt andet lige – er med til at sikre den bedst mulige forbrænding. Den menneskelige faktor spiller imidlertid en meget væsentlig rolle, og maksimal energieffektivitet og mindst mulig forurening forudsætter, at også brændetilførsel foregår optimalt.

Aduro

Udfordring

Aduro henvendte sig derfor til Develco for at få udviklet en intelligent enhed, der kan vejlede brugeren til den perfekte brug af brændeovnen.
Den største udviklingsmæssige udfordring bestod i, at den elektroniske enhed skulle fungere stabilt under meget høje temperaturer. Det var endvidere ønskeligt med en meget lang batterilevetid for at minimere brugerens besvær ved brug af applikationen. Også rent samarbejdsmæssigt var projektet en udfordring, idet Aduro som kunde ikke havde erfaring med elektronik. Så processen blev lærerig for begge parter og højnede Develco’s kommunikative kompetencer.

Develcos løsning

Den intelligente enhed er navngivet Aduro Smart Response (ASR), og den kan eftermonteres på eksisterende Aduro brændeovne. Develco udviklede ASR som en elektronisk enhed med en aktiveringsknap og en temperaturføler, som kommunikerer trådløst via Bluetooth Low Energy med en app på en iPhone eller iPad. Valget af Bluetooth Low Energi imødekommer kravet til batterilevetid.

For at sikre funktionalitet i det store temperaturinterval blev det besluttet at anvende en thermocoupler med et dedikeret integreret kredsløb.
ASR monitorerer forbrændingen ved at opsamle og logge data om temperaturudviklingen. App’en omsætter målte data til relevant information og vejleder herudfra brugeren til korrekt brændefyring.

Kundens fordel

Aduro A/S har med ASR fået udviklet en supplerende enhed til sit produktprogram, der har værdi for både nuværende og fremtidige indehavere af en Aduro brændeovn. Rent teknologisk har ASR løftet Aduro op i ”Internet of Things” ligaen. I lighed med mange andre intelligente løsninger hjælper ASR den menneskelige bruger til at blive mere vidende og til også at opføre sig intelligent.
Værdien af optimal brændefyring har et økonomisk aspekt, men betydningen for miljøregnskabet bør så afgjort også fremhæves, da den potentielle reduktion af skadelig partikelforurening fra brændeovne generelt set er enorm. Aduro har derfor med ASR initieret et teknologisk fremskridt af stor samfundsmæssig værdi, og det er naturligvis også et meget positivt salgsparameter i en verden med voksende miljøbevidsthed blandt forbrugere.