Develco opgraderer og standardiserer

den elektroniske styringsenhed til BEUMER Group ´s sorteringsanlæg

BEUMER Group A/S (tidligere Crisplant) har en førende position på det globale marked for bagagehåndterings– og sorteringsanlæg til lufthavne og pakkecentraler.  Med en opdatering af motorstyringen har Develco bidraget til at forbedre BEUMER Groups teknologiske platform og sikret kvalitets- og stordriftsfordele i koncernen.

Et langvarigt og frugtbart samarbejde

BEUMER Group er en succeshistorie i dansk erhvervsliv. Udviklingen har ikke været uden udfordringer, og den er et vidnesbyrd om, at en god og vedholdende forretningsstrategi og teknologisk udvikling er afgørende for global konkurrenceevne. Develco har været en samarbejdspartner i mange år på elektroniksiden. Tilbage i begyndelsen af 1990’erne var Develco med til at lave konceptudvikling og udvikling af HW og SW til S2000 sorterens styringsenhed, som havde banebrydende teknologi i form af fieldbus og distribueret intelligens. På daværende tidspunkt eksisterede der faktisk slet ikke et ord for fieldbus. Sorteringsanlægget kører den dag i dag i flere hundrede lufthavne og pakhuse og er løbende blevet opdateret af Develco.

Det seneste projekt

I kraft af sin tætte samarbejdsrelation med BEUMER Group har COO Regner Krug Bendtsen fungeret som projektleder.  Han udtaler: ”Jeg har medvirket i udviklingsopgaver for BEUMER Group og det tidligere Crisplant i mere end 25 år og står nu også som ansvarlig for produktion af deres elektronikkomponenter. Den baggrund giver naturligvis en god ballast rent kompetencemæssigt, og det var der også brug for på grund af de system- og tidsmæssige begrænsninger. Det er generelt filosofien i Develco, at vi skal løse kundens problem og undgå at skabe nye. Vi skal med andre ord levere løsninger, der sikrer kontinuitet og holdbarhed i forhold til kundens eksisterende generelle system. Det er helt i harmoni med BEUMER Groups ønsker om størst mulig kompatibilitet, og jeg er stolt over, at vi kunne løfte opgaven indenfor den meget snævre tidsramme”.

Benefits for BEUMER Group

BEUMER Group har fået honoreret koncernens ønsker om teknologisk forandring og Manager R&D Ulrik Steen Hansen kommenterer udviklingsarbejdet således: “I BEUMER Group er vi super tilfredse med projektet. Udviklingsteamet fra Develco har arbejdet meget professionelt og dedikeret, og resultatet lever fuldt ud op til vores forventninger.” 

I et koncernperspektiv er standardiseringen og foreneligheden med tidligere systemløsninger værdifuld såvel økonomisk som kvalitetsmæssigt. Genbrug af elementer i udviklingsprocessen er – alt andet lige – medvirkende til at reducere fejlkilder, og anvendelse af færre komponenter i koncernen som helhed nedsætter udgifterne til vedligehold og lagerføring. I en æra med megen fokus på ”disruption” er det vigtigt ikke at glemme fordelene ved kontinuitet og standardisering, og projektet til BEUMER Group illustrerer nytten af en sådan effektiviseringsbevidsthed