Develco og EU Persondataforordning og Databeskyttelseslov GDPR

Som dataansvarlig virksomhed overholder Develco EU’s persondataforordning og databeskyttelseslov GDPR med lovens ikrafttræden den 25. maj 2018.