CSR HOS DEVELCO

Develco har som virksomhed et samfundsansvar.

Vi har derfor udformet en CSR-politik, der fokuserer på, at Develco handler samfundsmæssigt ansvarligt. Det sker ved at tage hensyn til menneskerettigheder, sociale vilkår, arbejdsforhold, miljø og klima.

UN Global Compact
Billede der illustrerer Develcos CSR-strategi ift. bl.a. miljø og klima