Nu kommer den intelligente løsning til bleer!

Budskabet er hørt før, da det langtfra er en ny tanke at ville udvikle en intelligent løsning til bleer til gavn for mennesker med inkontinens og plejebehov. Virkeliggørelsen har ladet vente på sig af teknologiske og økonomiske årsager, men SUMA Care og Develco er overbeviste om, at de i fællesskab har den rette løsning. De første prøvesæt af den teknologi, der udgør rammen omkring den intelligente løsning, er netop nu ved at blive installeret og afprøvet på et par fynske plejecentre.

Banebrydende ny velfærdsteknologi

SUMA Care har udviklet projektets konceptidé, Wear&Care, der er en intelligent løsning til bleer til anvendelse på plejehjem, hospitaler, hospicer m.v.. Wear&Care indeholder en ny og patentbeskyttet sensorteknologi, som er en enkel og næsten usynlig løsning til dataopsamling. Teknologien i den intelligente løsning gør det muligt at opsamle data om den enkeltes behov for at få skiftet ble og dermed vaner i forhold til behov for toiletbesøg. En sensor i bleen registrerer fugtniveauet og lagrer, via en lille transceiver på ydersiden af bleen, dataene i skyen. Via skyen sendes der besked til plejepersonalet, når bleen skal skiftes. Sensoren kan også registrere, hvis personen falder og af den grund har brug for hjælp.

Teknologien hjælper til, at bleen skiftes eller anden hjælp gives på det rette tidspunkt, hvilket giver mindst mulige gener for den enkelte, og samtidig sikres en højere livskvalitet for såvel borgere som plejepersonale. Den opsamlede nytteviden kan anvendes i den generelle udvikling inden for pleje-, behandlings- og sundhedsområdet, hvor idealet må være – i videst mulig udstrækning – at sikre toiletbesøg og anden form for pleje i rette tid.

ZigBee som trådløs kommunikationsteknologi

Develcos bidrag i projektet er at udvikle den trådløse kommunikationsteknologi, som formidler data fra sensoren via transceiveren til skyen. Den intelligente ble kommunikerer via ZigBee til en gateway, der via ethernet sender data til skyen. Develcos mangeårige erfaring med embedded software og udvikling af trådløse kommunikationsteknologier, sætter Develco i stand til at tilbyde SUMA Care ekspertise hele vejen fra konceptudvikling til produktmodning og produktion. Develco kan desuden levere installation og service, når Wear&Care er kommet på markedet.

Develco’s projektleder Christen Simonsen udtaler følgende om projektet: ”SUMA Care søgte en partner som kunne stå for hele hardware og software udviklingen af Wear&Care, lige fra koncept til udvikling, produktmodning og produktion. Desuden er det planen, at Develco skal levere installation og service på Wear&Care. Projektet er spændende nytænkning inden for et voksende marked for velfærdsteknologi og matcher perfekt med vores ekspertise inden for udvikling af elektronik og trådløs teknologi.”

Helle Thambo, COO og partner ved SUMA Care udtaler: “Vi valgte at indgå et samarbejde med Develco i udviklingen af Wear&Care-løsningen, fordi de er eksperter inden for trådløse teknologier og i særdeleshed ZigBee. Vi havde brug for en 100% professionel samarbejdspartner, og dette fandt vi i Develco. Vi havde ligeledes behov for at have en samarbejdspartner med kendskab til det internationale marked og de udfordringer, man møder der, når man arbejder med elektronik og velfærdsteknologiske løsninger.