Kompetenceudvikling ”The Develco Way”

Initiativrige og engagerede medarbejdere i Develco giver virksomhedens vidensniveau et markant løft for få midler.

Ny viden er et must

At medarbejderne er virksomhedens største aktiv høres så ofte, at det næsten er blevet en frase, men for en udviklingsvirksomhed som Develco er ordene den rene skinbarlige sandhed. Develco har i mange år nydt stor anseelse for sin viden og sit kvalitetsniveau, men det omdømme kan kun opretholdes med et vedholdende fokus på læring, der løbende forbedrer medarbejdernes kompetencer. Den teknologiske udvikling går hurtigt, så der er et uophørligt krav om at tilegne sig ny viden. For Develco er det overordnede budskab i citatet “If you think education is expensive – try ignorance” derfor så sandt så sandt. Med eftervirkninger af finanskrise og en fuld ordrebog vil den daglige drift og dermed direkte opgaverelateret læring imidlertid naturligt have høj prioritet. I forlængelse heraf kan det være svært at frigøre ressourcer i større omfang til kompetenceudvikling af mere strategisk og langsigtet karakter. Men hos Develco tog medarbejderne førertrøjen på, og så går også det helt fint alligevel. Develco’s medarbejdere har ambitioner om at være på den vidensmæssige forkant, og en særdeles effektiv højteknologisk læringsform blev taget i anvendelse.

Fortællingen om nogle ingeniører

Flere medarbejdere har dannet en studiegruppe, der beskæftiger sig med fagligt relevante emner. I øjeblikket er specielt low-power Wi-Fi, ARM Cortex-M0 og Embedded Linux i fokus. Læringskonceptet består af et tænkt projekt, udviklingssæt i form af såkaldte evaluation boards og udfordrende faglige diskussioner og målsætninger.

Gruppens primære drivkraft er dygtiggørelse samt generel interesse i emner, der er fagligt relevante, men som vi ikke nødvendigvis aktuelt arbejder med i det daglige. Vi mødes i vores fritid ca. én gang hver 2. til 3. uge, hvor vi diskuterer og arbejder med konkrete udfordringer i det igangværende “projekt”. Ofte aftaler vi områder, som vi hver i sær kan arbejde med indtil næste møde. Gennem dette tiltag har vi fået et godt kendskab til ARM Cortex-M0, Texas Instruments CC3000/CC3100/CC3200 samt Embedded Linux på ARM arkitektur. Develco supporterer naturligvis med de nødvendige soft- og hardware værktøjer”, udtaler et medlem af gruppen.

Ledelsens rolle

Vi har sørget for ikke at stå i vejen, hvilket vi anser for en vigtig ledelsesmæssig evne, når man har med højt begavede og dedikerede medarbejdere at gøre”, udtaler Develcos ledelse. ”Dernæst har vi naturligvis udtrykt vores påskønnelse over initiativerne og gennem dialog søgt at sikre, at de valgte teknologiområder er de bedst mulige rent strategisk. Alt i alt må vi sige, at Develco har fået et fantastisk teknologiløft i kraft af medarbejdernes ansvarlighed og entusiasme.”

Målrettet lederuddannelse

På det ledelsesmæssige område er der sket et løft, hvad angår formel uddannelse, idet projektleder Erik Refsgaard her i sommer har bestået MMT – Executive MBA på Ålborg Universitet. De skriftlige opgaver på studiet har vedrørt Develco’s strategiske udfordringer og muligheder, og det har i høj grad nuanceret og kvalificeret den strategiproces, der sideløbende har pågået i Develco.