Sensorer

Fundamentet i IoT løsninger er opsamling af data og dermed også ofte behovet for sensorteknologi. Sensorer benyttes til registrering af fysiske fænomener og konvertering til data.

I kommunikationsplatformen ‘Roger‘ har Develco indbygget sensorer til måling af temperatur, magnetfelt, lufttryk, gyro og acceleration.

  • Illustration af Develcos udvikling af sensorteknologi