Intelligente digitale løsninger og globalisering er tidens trend

– men mange danske fremstillingsvirksomheder er tøvende

i forhold til Internet of Things (IoT)

Det er ret så foruroligende, og årsagen hertil angives [1] af virksomhederne selv at være manglende evne til at identificere en relevant business case alias en konkret idé. Et samarbejde med et udviklingshus kan være vejen frem. Develco er medlem af MADE [2], og baseret på erfaring fra en lang række succesfulde IoT-løsninger er Develco en kvalificeret medspiller – både til at udklække den gode idé og få den virkeliggjort.

Det er konkurrenceevnen, det gælder

I forretningsverdenen er det svært at finde fortællinger om virksomheder, der har kunnet bevare deres konkurrenceevne med forældet teknologi. Risikoen for at havne i den situation bliver større og større. Ord som disruption og den fjerde industrielle revolution høres stadig oftere. Ordene signalerer, at en tilbagelænet afventende holdning kan være fatal, da den teknologiske udvikling accelererer. Æren for udviklingshastigheden tilkommer i vid udstrækning fra virksomheder i udlandet, hvor tilbøjeligheden til at gå fra ord til handling er langt større end i Danmark [3]. Med intelligente løsninger kan en virksomhed opnå besparelser, forbedre kvaliteten og fremstille produkter, der i højere grad opfylder kundernes behov. Hvis de gamle ellers så trofaste kunder kan finde en bedre og billigere leverandør i Sydkorea, så gør de det sikkert før eller siden. På det industrielle marked har de sandsynligvis ikke råd til at lade være. Summa summarum et det givet vis en god idé at tænke i udvikling. Alternativet er afvikling.

Gør som Grundfos

Grundfos er et ikon i dansk industri, og virksomhedens succes kan ikke mindst tilskrives en teknologisk frontposition i kraft af Niels Due Jensens fremsynethed. For 20 år siden var Grundfos en stor pumpevirksomhed i globalt perspektiv. Da Grundfos kom først på markedet med elektronisk styrede pumper, avancerede virksomheden til at være verdens største pumpevirksomhed.

I mere end 25 år har Develco samarbejdet med Grundfos, og en af Develco’s første kontrakter drejede sig om en kommunikationsløsning i form af en mbus til forbedret overvågning af pumper. Kontrakten var underskrevet af Niels Due Jensen.  Senere har Develco udviklet den mobile enhed Grundfos GO, som kobles på en smartphone og via radio- og infrarød kommunikation videresender information om en pumpes funktionalitet. Det seneste resultat af udviklingssamarbejdet er den intelligente enhed Grundfos GO Balance, hvor trådløs kommunikation til en smartphone kan sikre optimal installation af et varmesystem.

Develco – en samarbejdspartner hele vejen

Kernekompetencen i Develco er udviklingsprojekter inden for elektronik, embedded software og trådløse teknologier. Develco kan påtage sig ansvaret for hele værdikæden fra idéfase over udvikling og til styring af efterfølgende produktion.  I kraft af samarbejdsrelationer med flere kapitalfonde kan Develco også være behjælpelig i forhold til en eventuel finansieringsudfordring.

 

[1] DI Business 27. 11. 2015

[2] MADE er en forening i DI regi, og den arbejder på tværs af virksomheder og i samarbejde med universiteter målrettet på et højne det teknologiske niveau i danske virksomheder.

[3] Monitor Deloitte, Every.Thing.Connected.