Develco står i spidsen for nyt forskningsprojekt,

der skal forbedre antenners performance i IoT-løsninger

I samarbejde med Frederiksberg Forsyning, SEAS-NVE, DELTA og Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet har Develco opnået støtte fra Innovationsnetværk for Miljøteknologi til at gennemføre et bobleprojekt kaldet EnergyBigger.

Digitalisering og Internet of Things

På alle samfundsniveauer udtrykkes samstemmende ønsker om, at Danmark skal være et foregangsland med hensyn til digitalisering. Projekt EnergyBigger skal bidrage til realisering at visionen.

Det basale i digitalisering og Internet of Things er dataopsamling og datatransmission. En velfungerende antennedækning er dermed en afgørende forudsætning for succesfulde løsninger ved anvendelse af trådløse teknologier. Målet med projekt EnergyBigger er netop at generere ny viden om radioteknologi og mere specifikt viden om, hvorledes signaler mellem antenner kan forbedres. Det kan sikre fremtidig optimering af trådløs kommunikation mellem antenner installeret på gateways og trådløse devices i IoT-løsninger.

EnergyBig og EnergyBigger

EnergyBigger er forsættelsen af et tidligere projekt ved navn EnergyBig, der undersøgte forskellige kommunikationsteknologier, for at finde de bedst egnedede til brug i energisektoren. Her blev standarderne LoRa og SigFox udvalgt på grund af deres meget lave strømforbrug og meget store rækkevidde. EnergyBigger er sat i søen for at opnå endnu større viden om teknologiernes performance i forskellige miljøer, hvor ydre omstændigheder i form bygninger, træer, mennesker og biler øver indflydelse. LoRa er den trådløse teknologi, der er valgt til test, men forsøgets resultater vil også kunne overføres til andre standarder på markedet.

Living Lab i Svebølle

En del af EnergyBiggers tests vil foregå i et såkaldt ”Living Lab”, der ligger i den lille sjællandske by Svebølle. Her er installeret en lang række sensorer og gateways, der sender informationer via trådløse teknologier såsom LoRa. I byen er der blandt andet installeret sensorer i asfalten på parkeringspladser. Der er sensorer, der måler, hvornår skraldespande skal tømmes, og sensorer, der måler luftkvaliteten på byens skole. Dette giver mulighed for at teste trådløse teknologier i et ægte miljø med det formål at kunne optimere og senere implementere løsningerne i stor skala.

Væsentlige miljøeffekter

EnergyBigger vil have et særskilt fokus på de miljømæssige aspekter ved anvendelsen af trådløse teknologier. En effektiv og stabil datatransmission har væsentlig indflydelse på muligheden for reduktion af energiforbrug. I eksempelvis et spildevandsanlæg vil man med forbedrede signaler mellem antenner i overvågningssystemet bedre være i stand til at optimere driften og opnå et lavere energiforbrug til pumperne.