Ligesom Technomania 2021 fokuserer Develco på CSR og bæredygtighed

Udstillingen Technomania 2021 har fokus på teknologiens understøttelse af bæredygtig industri, FN’s verdensmål og state-of-the-art teknologi. Ligesom Technomania og de aktuelle klimaforandringer fokuserer Develco som Teknologi Udviklingspartner på CSR, bæredygtighed og FN’s verdensmål.

Develco har udarbejdet en Corporate Social Responsibility CSR politik med forpligtelse til at handle samfundsmæssigt ansvarligt. Vi tager hensyn til menneskerettigheder, sociale vilkår, arbejdsforhold, miljø og klima i produktudvikling og produktionsstyring af kundernes teknologiske produktløsninger.

Develco følger UN Global Compacts 10 principper med formålet om, at private virksomheder inddrages i løsningen af de sociale og miljømæssige udfordringer, som den globale verden står overfor. Som et eksempel udvikler Develco energibesparende produktløsninger med et lavt strømforbrug og et minimalt standby-forbrug til gavn for miljøet. Desuden er Develco medlem af Elretur for at tage ansvar for miljøet og bidrage til mere genanvendelse og genbrug af elektrisk og elektronisk affald. Develco er registreret i WEEE-sektionen (Waste from Electrical and Electronic Equipment), der indsamler og behandler udtjente elektriske og elektroniske produkter.

I udvikling af kundernes nye smarte teknologiske produktløsninger med elektronik, embedded software, trådløs kommunikation og Internet of Things IoT har CSR, bæredygtighed og FN’s verdensmål 9 om industri, innovation og infrastruktur altid høj prioritet hos Develco”, siger CEO Jakob Bjerre.

Develco udstiller på Technomania 2021
Develco udstiller på Technomania stand F0578