Develco udvikler fremtidens bæredygtige teknologiløsninger

Messen Technomania 2019 fokuserer på fremtidsteknologi og bæredygtighed. Det erfarne og uafhængige udviklingshus Develco har samme fokus i udviklingen af produkter med elektronik, embedded software, trådløs kommunikationsteknologi og IoT løsninger. Develco følger de 10 principper om CSR udstedt af UN Global Compact.

Nyeste teknologier

Develco har kompetencer inden for en bred vifte af teknologier omfattende sensorer, motorstyringer, protokoller, trådløs kommunikation, gateways og Internet of Things IoT. Gennem årene har Develco udviklet mange forskellige produktløsninger med trådløs kommunikation til forbrugere, industrien og det offentlige. Develco holder sig løbende opdateret med de nyeste teknologier, så kunderne kan differentiere deres virksomheder med produkter med nye smarte features i forhold til deres konkurrenter.

Bæredygtig produktudvikling

Develco er miljøbevidst og har udarbejdet en CSR-politik, der gælder i hele værdikæden lige fra leverandører til kunder. Til udviklingsprojekter vælger Develco samarbejdspartnere, der har udarbejdet en CSR-politik med fokus på bæredygtighed.

I udviklingsprocesser af nye produktløsninger til kunder vælger Develco miljøvenlige teknologier med reduceret energiforbrug, lav effekt og mindst mulig CO² udslip. De færdige udviklede produkter overholder gældende direktiver om begrænsning af brug af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. Generelt tilstræber Develco at minimere affaldsmængden og miljøbelastningen mest muligt.

Miljø og bæredygtighed er udgangspunktet for de produktløsninger, vi udvikler. Vores CSR-initiativer har høj prioritet, og de produktløsninger, som vi udvikler og leverer til vores kunder, skal være i balance med miljøet”, siger CEO Jakob Bjerre.

Develco udstiller på Technomania 2019