Develco og praktikanterne

Historien er lang, indholdsrig og positiv, fordi udviklingshuset Develco har mange års gode erfaringer med praktikanter til ingeniør- eller marketingopgaver.

Det jeg hører, glemmer jeg

Det jeg ser, husker jeg

Det jeg gør, forstår jeg

Danmarks fremtid skal sikres

Det tema debatteres hyppigt – ikke mindst i politisk sammenhæng – og der er bred enighed om, at uddannelse er en vigtig forudsætning for fremtidig vækst, velstand og et civiliseret samfund. På det personlige plan kan uddannelse have værdi i sig selv, men i samfundsperspektiv skal uddannelse føre til relevant beskæftigelse og berige i en større sammenhæng. Derfor er praktikpladser så vigtige. Et velfungerende praktikforløb kan være kilden til nyttig bredspektret læring og bane vejen for fast ansættelse i en virksomhed. Skiftende beskæftigelsesministre har rettet en stærk appel til virksomheder og uddannelsesinstitutioner om flere praktikpladser og forbedret samarbejde. Behovet for flere praktikpladser er en del af de igangværende trepartsforhandlinger, og regeringstoppen har signaleret vilje til at finde tommelskruerne frem. De vil ikke være nødvendige i forhold til Develco.

Praktikpladser i Develco

Mange unge har i løbet af eller efter afsluttet uddannelse haft et praktikophold i Develco. Nogle er vendt tilbage år efter eller for en enkelts vedkommende gået direkte fra praktik til fast ansættelse. Develcos ledelse har en holdning til at have praktikanter: ”Vi er meget positive og tager praktikanter ind i den udstrækning, vi har kapacitet til. Develco er en mindre virksomhed, men det mener vi nu ikke er en hindring for at have en eller to praktikanter i huset. Develco vil gerne vise samfundssind og leve op til de politiske målsætninger på området. Men der er nu ingen grund til pudse glorien alt for meget. Efter vores mening er det også  en fordel for Develco. Vi skal naturligvis leve op til vores forpligtelse og udvikle praktikantens kompetencer, og det kræver, at vi stiller nogle ressourcer til rådighed. Praktikanterne har imidlertid også bidraget til Develco med deres faglighed og måske et nyt og forfriskende syn på tingene. Alt i alt opfatter vi det som en ” win win win” situation for praktikanten, for Develco og for samfundet”.

En praktikant fortæller

Torben Rosenkrants Grann er uddannet elektronikingeniør fra Ingeniørhøjskolen i Aarhus og har for kort tid siden afsluttet sit praktikantophold i Develco. Umiddelbart efter fik han fast ansættelse i Develco. Ud fra et stringent kildekritisk perspektiv kan det naturligvis rejse tvivl om hans habilitet, men det er der nu ingen grund til. “Develco har virkelig spurgt ind til, om jeg har oplevet negative aspekter ved at være praktikant i virksomheden, men jeg kan faktisk ikke komme i tanker om noget. Jeg fik en god introduktion, både opgavemæssigt og socialt, og jeg kom hurtigt til at arbejde med fagligt relevante opgaver. Kollegerne har været imødekommende og hjælpsomme.  Efter kort tid kom jeg med i et projekt, hvor jeg skulle arbejde med embedded software og programmering i C, hvilket er en kompetence, jeg meget gerne vil anvende og udvikle,” fortæller Torben og fortsætter: ”Et forhold, der eventuelt kan være lidt negativt i relation til et praktikantophold, er de krav, der stilles fra beskæftigelsessystemets side om aktiv jobsøgning sideløbende med opholdet. Personligt har jeg dog oplevet en meget støttende og fleksibel holdning fra jobcentret”.

Som et lille kuriosum kan fortælles, at personaleforeningens ølklub har været et ekstra plus ved Develco set med Torbens øjne. Ølbrygning er nemlig en af hans store fritidsinteresser.