Develco indgår strategisk samarbejde med Indesmatech

En stærk alliance, der besidder de nødvendige kompetencer til at identificere anvendelsesmuligheder for de stadigt mere komplekse teknologier inden for halvlederkomponenter og IoT-løsninger

Forretningsidéen

De teknologiske fremskridt kommer i så hastigt tempo, at potentielle kunder til den stadige strøm af bedre og bedre chipkomponenter og software har svært ved at overskue relevansen af alt det nye. Forspildte muligheder for forbedret konkurrenceevne er naturligvis den logiske og triste konsekvens af denne vidensmæssige ubalance.
Forretningsgrundlaget for Indesmatech er netop at være bindeled mellem producenterne af avancerede chips og deres kunder, og virksomheden tilbyder dybdegående support m.h.t. valg af teknologiplatform og design-in i produktudviklingsfasen. Indesmatech samarbejder med flere udviklingshuse med hver deres spidskompetencer i forhold til produkt- og systemudvikling. Develco er blevet strategisk samarbejdspartner på grund virksomhedens ekspertise inden for kommunikationsteknologi og herunder ikke mindst trådløse teknologier. Et område af uomgængelig betydning i relation til IoT løsninger, og hvor Develco er kendt for virkelig at have ”fingeren på pulsen”.

Indesmatech

Firmaet blev etableret i 2014, men har allerede agentaftaler med FPGA-leverandøren Altera, audiospecialisten Conexant og halvlederproducenten Semtech. I relation til sidstnævnte drejer samarbejdet sig primært om implementering af det langtrækkende low power netværk LoRa, som er en teknologi målrettet IoT-løsninger . Bag Indesmatech står Rune Domsten og Søren Manicus, der begge har omfattende og succesrig erfaring fra komponent-, distributions- og udviklingsvirksomheder på elektronikområdet.

Samarbejdet med Develco

Ordene ”strategisk samarbejdspartner” kan give anledning til sund skepsis. Mange virksomheder har en liste over sådanne på deres hjemmeside, men nærmere granskning vil ofte afdække, at der ikke er megen aktivitet i det virkelige liv i diverse partnerskaber. I samarbejdet med Indesmatech er Develco imidlertid overbevist om, at det vil få et reelt indhold. Ja, det er faktisk allerede i gang i relation til den praktiske implementering af LoRa.

Den administrerende direktør i Develco har høje forventninger til samarbejdet og udtaler:
”Jeg har kendt Rune Domsten i mange år og nærer – som så mange andre –dyb respekt for hans teknologiske viden og kreative tankegang. Han er også en handlingens mand, der får tankerne ført ud i livet. Vi har i nogle år begge siddet i bestyrelsen i en større virksomhed, og Runes bidrag har altid været særdeles værdifulde. Rune er i elektronikbranchen med rette kendt for at være en meget visionær person, og så vidt jeg ved, er hans partner af samme kaliber. Det lover godt for et spændende og aktivt samarbejde.”