VOLVO

Motor styreenhed til Volvo Construction Equipment (V-ECU)

ECU for Volvo Construction Equipment

Develco og GPV indgik i 2008 i et samarbejde om udvikling af en ny Engine Control Unit til Volvo Construction Equipment (V-ECU).
Develco var ansvarlig for udvikling af elektronik og GPV for mekanik og produktion.

V-ECU’en lever op til store krav

V-ECU’en er den centrale styringsenhed i Volvo’s off-road dumpers, gravemaskiner osv,. som i daglig brug udsættes for voldsomme vibrationer, snavs, temperaturudsving, fugt mm.
Som følge heraf stilles der store krav til robusthed såvel elektrisk som mekanisk. Selvom Develco har stor ekspertise inden for udvikling af elektronik indenfor automotive industrien, var dette en særlig udfordring, på grund af de store tekniske krav.

Den færdige V-ECU er en kompleks enhed med både analog og digital teknologi og med over 2400 komponenter og stor komponenttæthed.
De mange I/O med OBD (On Board Diagnostics) både analoge med stor nøjagtighed (0,02%) og digitale outputs med op til 3 Amp. output strøm stillede store krav til det termiske design.
De store krav til sikkerhed fordrede OBD på alle I/O, så enheden selv er i stand til at afgøre om et givent output fungerer efter hensigten, eller måske er kortsluttet, afbrudt eller af anden årsag ikke virker.

Af sikkerhedshensyn blev V-ECU’en designet til at kunne overholde væsentligt skærpede EMC krav i forhold til de gældende myndighedskrav.
V-ECU’en er designet til at være i overensstemmelse med kravene for en IEC 61508 SIL2 klassifikation. (Safety Integrity Level 2) og til en forventet levetid på 30 år, testet med 20g 32 timer, HALT testet til 50g og IP65.