DOMETIC

Trådløs kommunikation integreret i minibarer

Dometic

Udfordring

Dometics kerneprodukt er minibarer til hoteller, og Dometic henvendte sig til Develco for at få opgraderet kommunikationsløsningen mellem minibar og reception. Dometic havde udviklet et nyskabende intelligent koncept, hvor sensorer skulle overvåge indholdet i minibaren, og data videresendes til receptionen. Virkeliggørelsen af idéen var imidlertid langt fra optimal. Minibarerne var koblet op med kablet ethernet kommunikation via RS485. Dette betød omfattende omkostninger til installation og vedligehold  samt  større brandfare ved kabelbro mellem værelser. Endvidere var dataopsamlingen fra den anvendte sensorteknologi fejlbehæftet.

Dometic ønskede et delvist trådløst system, der reducerede omkostninger og risici, havde en præcis og stabil funktionalitet og dermed en lettere, mere effektiv kommunikation fra minibarer til reception. Trådløs datatransmission fra minibar til gateway er imidlertid en teknologisk udfordring, da mange hoteller har et stort – og arealmæssigt spredt – antal minibarer stående, hvilket gør det vanskeligt at sikre den trådløse dækning. Desuden var det et krav, at løsningen skulle honorere datasikkerhed for hotelgæsterne.

Develcos løsning

Develco udviklede hardware og embedded software, der kunne integreres med det eksisterende ethernet fra gateway til reception. Develcos løsning indebar:
• Forbedring af sensorløsningen
• Trådløs kommunikation baseret på ZigBee
• Integration af minibarerne, der muliggør kommunikation over lange afstande
• Integration med den eksisterende RS485-teknologi
Til sikring af pålidelig datatransmission udviklede Develco et mesh-netværk, hvori minibarerne fungerer som bindeled mellem hinanden og sluttelig ud til en gateway, hvorfra data sendes til receptionen. Develco opfyldte Dometics integritetsbehov ved at udvikle et lukket Zigbee netværk. De fysiske processer omkring påfyldning blev lettet ved at udvikle en lille universal fjernbetjening til servicemedarbejderne.
Develco fungerede som ”Full Service Provider” for kunden. Således stod Develco for:
• Projektledelse
• Udvikling af det teknologiske koncept
• Rådgivning om teknologivalg
• Udvikling af produktet og de nødvendige godkendelser
• Håndtering af produktion
• Efterfølgende produktvedligehold.

Benefits

Dometic fik udviklet et system, der er billigere, mere sikkert og frem for alt – det virker.  Derved har Dometic fået muligheden for at markedsføre et produkt, der i praksis kan realisere de mange fordele ved den intelligente minibar.
Hotellerne kan opnå besparelser i forhold til opfyldning af minibarerne og korrekt fakturering, da receptionen har præcis og opdateret information om forbrug.
Hotellets gæster vil opleve en hurtigere service i forbindelse med check ud, men eventuelle dubiøse individer må selvfølgelig ærgre sig over, at fejlagtige oplysninger om forbrug fra minibar ikke er muligt i et IoT- univers.