Big Data fra fjernaflæsning af forbrugsmålere

med den trådløse radioteknologi LoRaWAN

Develco har deltaget i Innovationsnetværket Smart Energy / Inno-SE, der bringer forskningsbaseret viden i spil i virksomheder inden for den energiteknologiske sektor. På årsmødet 2018 præsenterede Develco resultaterne af bobleprojekterne: EnergyBig med test af LoraWAN teknologi til dataopsamling af energiforbrug og EnergyBigger med optimering af  antenner.

I samarbejde med Frederiksberg Forsyning, SEAS-NVE, DELTA og Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet har Develco testet den trådløse teknologi LoRaWAN til opsamling af data over større afstande og i forskellige miljøer, by som land. SEAS-NVE byggede et testlaboratorium med en LoRaWAN Gateway i Svebølle til aflæsning af forbrug af vand, el og varme samt flere andre typer sensorer rundt om byen. Fordelen er besparelser i energi og tid, da indsamlingen af data foregår online med krypterede data i skyen i stedet for manuel dataaflæsning. Resultaterne med Big Data fra fjernaflæsning er langt over forventning. Forsyningsselskaberne kan allerede nu høste data, og inden for et års tid er de klar til at omsætte data og bruge dem til noget.  De positive resultater fra de to bobleprojekter vil blive brugt til opbygning af infrastruktur til Smart City løsninger i byer og kommuner.

Big Data LoRaWAN