Develcos grand old man takker af

Efter 30 år med udvikling af elektronik, har Regner Krug Bendtsen, COO og bestyrelsesformand i Develco, valgt at trække sig tilbage fra den daglige drift. Regner har gennem mange år sat sit aftryk i elektronikbranchen i Danmark, men nu er den æra slut – og en ny kan begynde.

Regner Krug Bendsen er et kendt ansigt i elektronikindustrien. Han har haft en lang karriere med udvikling af elektronikløsninger på mange niveauer, senest som COO, medejer og bestyrelsesformand i udviklingshuset Develco.

Regner har gennem sit mangeårige virke arbejdet med produktionshåndtering og har bl.a. indført processer, der tager hånd om alle faser af elektronikproduktion. Regner har gennemført en meget lang række udviklingsprojekter og bidraget til, at mange nye elektronikprodukter har set dagens lys både nationalt og internationalt.

Empatisk ledelse

CSR har været Regners hjertebarn. En høj moral har altid været kriterie nummer et i Regners bog, og det gælder både i samarbejdet med kunder, leverandører og medarbejdere. Således har Regner bl.a. indført Code of Conduct, medlemskab af UN Global Compact og har sat en ære i personlig integritet.

Regner har en usædvanlig høj grad af empati – en evne der har været med til at skabe loyalitet, holdkultur og en meget høj fastholdelsesgrad af Develcos medarbejdere. Der er kun én Regner Krug Bendtsen, og han vil blive savnet i dagligdagen.

Regner stopper sit virke som COO ved udgangen af 2019. På spørgsmålet om, hvad Regner nu skal bruge sin tid til, er der ingen tøven: ”Jeg har haft en lang og spændende karriere, hvor jeg har fået lov til at sætte mit præg på elektronikudviklingen i Danmark. Nu er det tid til at pleje nogle andre interesser – og dem er der nok af, når man bor på et landsted med over 5000 m2 have, drivhus, frugttræer og udhuse”, understreger Regner.

Bestyrelsesformand

Regner slipper dog ikke Develco helt, idet han fortsætter på posten som bestyrelsesformand. ”Det er vigtigt med kontinuitet i en branche, hvor teknologien udvikler sig så hurtigt, som den gør på Develcos område. Vi har mange spændende projekter i gang, og jeg ser frem til at være med til at sætte retningen fremover”, slutter Regner.

Den daglige ledelse i Develco videreføres fra januar 2020 af CEO, Jakob Bjerre, og Senior Projektleder, Erik Refsgaard.

Bestyrelsesformand Regner Krug Bendtsen, Develco